หมอไอซ์

พ.ญ. ชญานี

โพธิวงศาจารย์

จักษุแพทย์เชี่ยวชาญกระจกตา

และการแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK)

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นในการทำ LASIK, PRK, TransPRK, Femto Lasik
และ ReLEx SMILE

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นในการทำ LASIK, PRK, TransPRK, Femto Lasik และ ReLEx SMILE

ข้อมูลการทำ

ข้อมูลและรายละเอียดการทำ LASIK, PRK, TransPRK, Femto Lasik
และ ReLEx SMILE

ข้อมูลการทำ

ข้อมูลและรายละเอียดการทำ LASIK, PRK, TransPRK, Femto Lasik และ ReLEx SMILE

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการทำ LASIK, PRK, TransPRK,
Femto Lasik และ ReLEx SMILE

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการทำ LASIK, PRK, TransPRK, Femto Lasik และ ReLEx SMILE

แก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาวแต่กำเนิด เอียง ด้วยวิธี LASIK, PRK, transPRK ด้วย Excimer Laser รุ่นใหม่ล่าสุด Alcon Wavelight EX500 ที่มีความแม่นยำสูง ใช้เวลายิงเลเซอร์เพียง 1.4 วินาทีต่อค่าสายตา 100 สามารถแก้ไขสายตาสั้นได้ถึง 1,200 เอียงถึง 600 ยาวแต่กำเนิดถึง 600

เคส PRK, TransPRK, LASIK, FemtoLASIK, ReLEx, SMILE

0 + eyes

จองคิวหมอไอซ์

"คืนความสดใสให้ดวงตาก่อนปีใหม่จะเริ่มขึ้น ขอบคุณคนไข้ทุกท่านที่ให้หมอดูแลสายตานะคะ"

"คืนความสดใสให้ดวงตาก่อนปีใหม่จะเริ่มขึ้น
ขอบคุณคนไข้ทุกท่านที่ให้หมอดูแลสายตานะคะ"

Promotion

ข้อมูลการทำ LASIK, PRK และ TransPRK

by DR. ICE

LASIK คือ

การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ สายตาสั้น เอียง หรือยาวแต่กำเนิดด้วยแสงเลเซอร์ excimer laser ที่มีความแม่นยำสูง โดยวิธีการผ่าตัดจะมีการแยกชั้นกระจกด้านบน แล้วใช้เลเซอร์ยิงไปบนชั้นกระจกตาชั้นกลาง เพื่อปรับเปลี่ยนความโค้ง แก้ไขค่าสายตา แล้วจึงปิดกระจกตากลับลงไปโดยไม่ต้องเย็บ

PRK คือ

การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ สายตาสั้น เอียง หรือยาวแต่กำเนิดด้วยแสงเลเซอร์ excimer laser ที่มีความแม่นยำสูง เช่นเดียวกับ LASIK แต่ PRK จะใช้การขูดผิวกระจกตาชั้นบนออก (epithelium) แทนการแยกชั้นกระจกตา วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีกระจกตาบาง ความโค้งกระจกตาผิดปกติ หรือมีภาวะตาแห้งมาก หรือ บางอาชีพ เช่น นักบิน ทหาร

TransPRK คือ

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เป็นการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น เอียง ยาวแต่กำเนิด คล้าย PRK แต่ต่างกันตรงที่ไม่ใช้น้ำยาหรือเครื่องมือใดๆในการลอกผิวกระจกตาชั้นบน (epithelium) แต่ใช้ excimer laser ลอกผิวด้านบนและยิงเลเซอร์ปรับความโค้งในขั้นตอนเดียวกัน
ข้อดีคือ เจ็บแผลหลังทำน้อยกว่า PRK ดั้งเดิม และหายไวกว่าและโอกาสเกิดฝ้าที่กระจกตาน้อยกว่า

Femto LASIK คือ

เฟมโตเลสิค (Femto LASIK) คือ การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแบบวิธีเลสิค (LASIK) โดยใช้ femtosecond laser ในการแยกชั้นกระจกตา ก่อนที่จะใช้ excimer laser ปรับความโค้งกระจกตา เพื่อแก้ไขสายตา

Femtosecond laser คือ
เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 1053 นาโนเมตร เมื่อยิงเลเซอร์ไปจะเกิดปฏิกิริยา photodisruption ทำให้เกิด cavitation bubble ในเนื้อกระจกตา และเกิดการแยกชั้นของเนื้อเยื่อได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

ข้อดีของ Femto lasik
– แยกชั้นกระจกตาได้แม่นยำ สามารถแยกชั้นกระจกตาได้บางกว่า ตามที่แพทย์กำหนด จึงประหยัดเนื้อกระจกตามากกว่า
– ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในการแยกชั้นกระจกตาที่เกิดจาก microkeratome เช่น button hole free cap หรือ กระจกตาถลอก
– ขณะที่แยกชั้นกระจกตา ความดันตาที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการแยกชั้นกระจกตาด้วย microkeratome มาก ซึ่งจะดีในคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหิน เช่น ท่านที่ตรวจพบว่าขั้วประสาทตาโต
– การติดแน่นของแผลแข็งแรงกว่า จึงลดโอกาสแผลเคลื่อนหลังผ่าตัด

ข้อเสียของ Femto lasik
– อาจเกิด  transient light-sensitivity syndrome (TLSS)  ซึ่งเป็นอาการแพ้แสงชั่วคราวในช่วง 1-2 สัปดาห์ หลังผ่าตัดทั้งๆที่การมองเห็นชัดเจนดี
– อาจมีโอกาสเกิด แผลอักเสบ หรือ diffusion lamellar keratitis มากกว่า

รีเลกซ์ สมายล์ ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)

คือการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจาก Carl Zeiss ประเทศเยอรมัน ด้วยเครื่องเลเซอร์รุ่น VisuMax โดยวิธีการคือจะใช้ Femtosecond laser ทำให้กระจกตาชั้นกลางเกิดเป็น lenticule ตามค่าสายตาของคนไข้ จากนั้นจักษุแพทย์ผู้ชำนาญจะนำ lenticule ออกผ่านแผลเล็กขนาด 3-4 มิลลิเมตร ซึ่งจะเป็นการปรับความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขสายตาผิดปกติ

ข้อดีของ ReLEx SMILE

– ขนาดแผลเล็กกว่า รบกวนเส้นประสาทที่กระจกตาน้อยกว่า ทำให้ภาวะตาแห้งน้อยกว่าวิธีเลสิก
– ไม่มี flap หรือไม่มีการเปิดกระจกตาแผลใหญ่ ทำให้ลดโอกาสแผลเคลื่อน เหมาะกับผู้ที่มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระแทกที่ดวงตา เช่น ชอบเล่นกีฬา extreme
– สามารถแก้ไขค่าสายตาสั้นได้ถึง 1000 และสายตาเอียงได้ถึง 500 ทั้งนี้ขึ้นกับความหนากระจกตาของผู้ป่วยแต่ละท่าน
– กระจกตามีความแข็งแรงกว่าเนื่องจากไม่มีฝาเปิด (flapless)

ข้อเสียของ ReLEx SMILE

– ไม่สามารถแก้ไขค่าสายตายาวได้
– การเติมเลเซอร์ไม่สามารถเติมโดยวิธีเดิมได้

ความแตกต่างของ LASIK และ PRK

 • เลสิค พักฟื้นไว วันรุ่งขึ้นเห็น 90-100% ลางานแค่วันถึง2วัน หลังทำตาจะแห้งมากกว่า PRK
 • PRK พักฟื้น 4-7 วันแผลหาย เจ็บแผลหลังทำมากกว่า 7 วันการมองเห็นได้ 70-80% ค่าสายตาคงทีช้ากว่าขึ้นอยู่กับการสมานแผลของแต่ละคน
  ความแข็งแรงของแผลระยะยาวมากกว่าเลสิค

อายุที่สามารถทำเลสิคได้

ผู้ที่ทำเลสิคควรอายุ 19 ปีขึ้นไป เพื่อให้ค่าสายตาคงที่ ยกเว้นผู้ที่ทำเพื่อไปสอบเตรียมทหาร

ผู้ที่รับการรักษาต้องไม่มีข้อห้ามในการทำเลสิค คือ

 • ผู้ที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หลังคลอดควรให้ประจำเดือนมาติดต่อกันอย่างน้อยสองเดือน
 • มีโรคทางกระจกตาหรือโรคทางตาอื่นๆ เช่น โรคกระจกตาโก่ง จอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน ต้อกระจก
 • มีโรคประจำตัวที่ทำให้แผลหายช้า เช่น เบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ SLE
 • กินยารักษาสิวกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินA เพราะจะทำให้ตาแห้งมาก จำเป็นต้องหยุดยาก่อน 1 เดือน

ขั้นตอนในการตรวจเพื่อทำเลสิค และการผ่าตัด

ผู้รับการรักษาสามารถตรวจและผ่าตัดวันเดียวกันได้เลย หรือ เลือกตรวจและผ่าตัดแยกวันก็ได้ ขั้นตอนการตรวจมีต่อไปนี้

 1. ซักประวัติและวัดความดัน
 2. วัดความดันตา
 3. วัดค่าสายตาโดยละเอียด
 4. วัดความโค้ง ความหนากระจกตา ด้วยเครื่องมือพิเศษ
 5. ขยายม่านตาตรวจจอประสาทตา
 6. พบแพทย์ ตรวจตาโดยละเอียดแพทย์จะแนะนำว่า เหมาะกับการผ่าตัดวิธีใหน จากผลการตรวจ เช่น คนที่กระจกตาบางจะแนะนำทำผ่าตัดแก้ไขสายตาวิธี PRK หรือ transPRK
 7. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะสอนการเช็ดตาการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดอย่างละเอียด
 8. เตรียมพร้อมเข้าห้องผ่าตัดหลังจากม่านตาหด

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • งดคอนแทคเลนส์ถ้าแบบนิ่ม 3-7 วัน
 • งดใส่น้ำหอมที่มีกลิ่นฉุนวันที่มา เพราะอาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องเลเซอร์
 • สวมเสื้อกระดุมหน้าถอดง่ายวันที่มาผ่าตัด
 • งดแต่งหน้ารอบดวงตา

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

 • ห้ามน้ำเข้าตา 7 วัน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดบริเวณใบหน้าแทนและให้ใช้สำลีชุบน้ำเกลือปราศจากเชื้อเช็คบริเวณเปลือกตา
 • หยอดยาฆ่าเชื้อตามที่แพทย์สั่ง
 • ครอบตาตอนนอน 7 คืน
 • งดออกกำลังกาย 7 วัน
 • งดว่ายน้ำ 1 เดือน งดดำน้ำลึกหรือน้ำทะเล 2 เดือน
 • ใส่แว่นกันแดดเวลาเจอแดดจ้าหรือโดนลมประมาณ 2 สัปดาห์ ยกเว้น PRK แนะนำให้หลีกเลี่ยงแดดประมาณ 3 เดือนขึ้นไป เพราะถ้าโดนแดดทำให้เกิดฝ้าที่กระจกตาได้
 • สามารถทานอาหารได้ปกติยกเว้นอาหารปิ้งย่างที่มีควันให้งด 2 สัปดาห์

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการทำเลสิค

การทำเลสิค เป็นการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาถาวร ถ้าทำตอนที่ค่าสายตาคงที่แล้วคือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 50 ต่อปี โอกาสกลับมาสั้นเพิ่มมีน้อย แต่ถ้าสั้นเพิ่มก็มักเพิ่มไม่มากและเพิ่มอย่างช้าๆ เช่น ไม่เกิน 75 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย

สายตายาว ตามอายุจะเกิดขึ้นทุกคน ที่อายุประมาณ 40 ปี ทำให้เวลามองใกล้ไม่ชัดต้องใส่แว่นสายตายาว แต่มองไกลปกติ คนที่มีสายตาสั้นร่วมกับสายตายาวตามอายุสามารถทำเลสิคเพื่อแก้ไขสายตาสั้นได้ แต่แก้ยาวตามอายุไม่ได้ ยกเว้นทำเป็นแบบ monovision จะเหลือค่าสายตาข้างนึงไว้ เพื่อมองใกล้ แต่จะมองไกลไม่ชัด 100%

ถ้าสายตาสั้นไม่เยอะอาจทำเป็นแบบ PRK หรือ transPRK ได้
ถ้าสายตาสั้นเยอะ เช่น สั้น 1000 และช่องหน้าม่านตากว้างพอแนะนำวิธีเลนส์เสริม (ICL)

ปกติแล้ว แนะนำให้ทำ เมื่ออายุ 18-20 ปีขึ้นไป เพราะค่าสายตามักจะคงที่แล้ว ยกเว้นคนที่จะไปสอบเตรียมทหารซึ่งต้องมีการทดสอบสายตาเมื่อสอบเข้า สามารถทำแบบ PRK ได้ แต่เมื่อทำไปแล้วอนาคตอาจมีค่าสายตาเพิ่มขึ้นได้เพราะทำตั้งแต่อายุยังน้อย 15-17 ปี

คนที่เป็นตาขี้เกียจ ความสามารถในการมองเห็นจะน้อยกว่าคนทั่วไปแม้ว่าค่าสายตาจะปกติแล้วก็ตาม สามารถทำเลสิคได้ แต่ผลการรักษาจะไม่ได้ 100% เท่าคนที่ไม่มีตาขี้เกียจ

คนที่เป็นต้อลม จะเห็นจุดนูนๆสีเหลืองที่ตาขาว เวลาอักเสบจะแดง ทำให้มีอาการแสบตา เคืองตา แต่สามารถทำเลสิคได้ปกติ แนะนำให้ใส่แว่นกันแดดกันลม

ถ้าเป็น ต้อกระจก แนะนำให้ผ่าตัดรักษาต้อกระจกเลยค่ะ เพราะการผ่าต้อกระจก สามารถแก้ไขสายตาได้ด้วย

แนะนำให้พักสายตาเป็นระยะทุกครึ่งชั่วโมง ให้หลับตาหรือมองไปไกลๆประมาณ 1-2 นาที

– ตาแห้ง แทบทุกคนหลังจากทำเลสิค จะมีตาแห้งเพิ่มขึ้น แต่อาการจะค่อยๆดีขึ้น ใน3-6 เดือน ทำแบบ prkจะตาแห้งน้อยกว่าเลสิค
– แสงแตกกระจายกลางคืน (Glare,Halo) จะเป็นมากน้อยขึ้นกับขนาดรูม่านตาและค่าสายตาเป็นหลัก ส่วนมากจะเป็น 3-6 เดือน หลังจากนั้นอาการจะดีขึ้น